Bee Friendly Grown

Bee friendly grown

Het label voor planten en bloemen die bijvriendelijk gekweekt zijn

Bee friendly grown

Het label voor planten en bloemen die bijvriendelijk gekweekt zijn

Wat is Bee Friendly Grown? 

Kwekers die opereren onder het Bee Friendly Grown label gebruiken geen chemie die schadelijk is voor de bijenpopulatie. Biologisch kweken is voor veel gewassen nog onmogelijk, maar bij-vriendelijk kweken is een grote stap in de goede richting.

Doe mee

Help de natuur

Waarom dit label?

Dit label is opgezet omdat bijensterfte een groot probleem is in de wereld, één van de oorzaken is het gebruik van gevaarlijke pesticiden. Bijen zijn erg belangrijk voor de biodiversiteit en bestuiving van landbouwgewassen. Bijen stuwen de voedselproductie en dat is belangrijk bij een groeiende wereldbevolking. Het mag niet zo zijn dat gekweekte planten en bloemen de voedselproductie bemoeilijken.